Redactie van juridische documenten

Naast het vertalen redigeer ik juridische documenten in het Spaans zoals een contract, een volmacht of algemene voorwaarden.

Het is belangrijk dat uw documenten foutloos in het Spaans geschreven zijn. Daarom sta ik voor u klaar om oor het opstellen van een juridisch document in het Spaans is het noodzakelijk grondige kennis te hebben van de juridische begrippen in beide talen. Bovendien is de opzet van een overeenkomst in Spanje anders dan die van een Nederlandse overeenkomst. Niet alleen werkwoordtijden, formuleringen en toon, maar ook is de logica van beide talen afwijkend. Tot slot is de juiste terminologie bepalend als u wilt dat uw overeenkomst niet alleen stilistisch maar ook juridisch goed in elkaar steekt.AANVULLENDE ONDERSTEUNING VOOR VASTE CLIËNTEN

Mijn ervaring is dat een vertaling of een aantal adviezen over juridische onderwerpen, taal of cultuur vaak niet voldoende zijn om succesvol zaken te kunnen doen in het buitenland. Daarom bied ik mijn vaste cliënten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van extra ondersteunende diensten. Op aanvraag schrijf ik brieven naar bedrijven en instellingen in Spanje voor u. Ook kan ik telefonisch contact met bedrijven opnemen om bijvoorbeeld een afspraak te plannen of informatie over een bepaald onderwerp in te winnen. Het enige wat u moet doen is aangeven wat u wilt en ik schrijf of bel voor u. Dat zal u uiteindelijk veel tijd en zorg besparen.

JURIDISCHE DOCUMENTATIE

U kunt ook  bij mij terecht als u wilt weten wat de juridische ontwikkelingen in Spanje zijn op een bepaald gebied. Ik zoek voor u relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gewenstegebied zodat u beschikt over de door u benodigde informatie.

Op aanvraag kan de verzamelde documentatie naar het Nederlands gedeeltelijk of volledig worden vertaald of samengevat door een ervaren Nederlandstalige vertaler.

Het verstrekken van juridische documentatie kan gezien worden als vooronderzoek en kan als basis gebruikt worden door uw adviseur bij een eventueel juridisch advies. Dergelijk vooronderzoek is in het bijzonder nuttig omdat het u in de gelegenheid stelt om de Spaanse wet- en regelgeving in haar specifieke context te plaatsen en te begrijpen. Mede hierdoor kunt u een adequate beslissing nemen.


 

TRAININGEN EN ADVIES

Als u vragen heeft over het gebruik van bepaalde juridische formuleringen in het Spaans of over bepaalde begrippen uit het Spaanse rechtssysteem in vergelijking met het Nederlandse rechtssysteem, kan ik u adviseren zodat u uw overwegingen in de juiste juridische context kunt zetten. Er zijn talloze voorbeelden te geven van situaties waarbij een bepaald begrip uit het rechtssysteem van een land niet in het rechtssysteem van het andere land voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting rechterlijke macht in Nederland. De rechtspraak in Nederland is ingedeeld in 11 rechtbanken 2 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges. Deze indeling loopt niet gelijk met die van Spanje. Ook zijn de zaakverdelingscriteria  anders dan in Spanje. Zo kent Spanje geen Centrale Raad van Beroep. Aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek zal ik u een voorsteldoen om deze leemte adequaat op te vullen.

In dit kader verzorg ik trainingen op maat voor juridisch en zakelijk Spaans. Als u daar behoefte aan heeft, neem dan contact met mij op. Aan de hand van uw wensen zal ik de mogelijkheden met u bespreken.